Home Onderzoek Slimme ecosystemen creëren Duurzame ecosystemen

Duurzame ecosystemen

Research general5

Duurzame transformatie zoals wij het zien, is een traject van fundamentele verandering naar een sterk synergetische maatschappij, een geïntegreerde economie en een dynamisch ecosysteem. Dit traject steunt op de principes van economische continuïteit, technologische netwerken, sociale gelijkheid, ecologisch herstel en persoonlijke ontwikkeling.

Ons onderzoek rond duurzame transformatie is gebaseerd op vier pijlers:

Positieve toekomst (het waarom van de duurzame transformatie-agenda): het creëren van een betere toekomst (veiliger, smart, gedeeld, duurzaam en bevredigend) door het aanpakken van systemische globale uitdagingen (inclusief disruptie, disconnectie, ongelijkheid, degradatie, en ontevredenheid).

Geïntegreerde waarde (het wat van de duurzame transformatie-agenda): het uitrollen in diverse grootsteden van concepten en maatregelen voor waardecreatie (op menselijk, economisch, technologisch, sociaal en milieuvlak) en het integreren ervan binnen organisaties en in heel de maatschappij.

Betekenisvolle innovatie (het hoe van de duurzame transformatie-agenda): het vinden van creatieve, schaalbare oplossingen voor de meest dringende maatschappelijke en milieuproblemen. We maken daarbij gebruik van innovatieve strategieën, businessmodellen, producten en diensten.

Doelgericht leiderschap (het wie van de duurzame transformatie-agenda): het vormen van inspirerende, transformationele leiders die een afdoend antwoord op maatschappelijke uitdagingen kunnen bieden dankzij een systemische, disruptieve, inclusieve, duurzame en ethische aanpak.

De inzichten uit deze vier focusgebieden passen we toe op de vijf elementen van de Nexus Economy, meer bepaald de economische trends en nieuwe businessmodellen rond een weerbare, exponentiële, toegankelijke, circulaire en welzijnseconomie.

Blog

Events

september 20, 2019

Mobility of the Future - Smart Ports Hackathon

Hackers unite! Together with Junction, we dive into & tackle multiple mobility challenges during this 2-day hackathon. Ideas will be presented to a professional jury, who will choose winners and award prizes. ...

Nieuws